Novinky

AuDAO verze 1.0 je venku. Nyní možnost stáhnout si standalone verzi. Více na audao.spoledge.com.
Spustili jsme nový samostatný web věnovaný nástroji AuDAO. Je dostupný na adrese audao.spoledge.com.
Aplikace Astrock pro iPhone se těší stále větší oblibě. I Vy si jej můžete stáhnout z App Store.

Přenositelnost čísla NP

Modul přenositelnosti čísla (NP) plně implementuje objednávkový proces tak, jak byl schválen konsorciem APVTS. Veškerá komunikace s poskytovatelem služeb pak probíhá automaticky, bez Vašeho zásahu. Mezi hlavní vlastnosti patří:

 • Snadné používání. Operátor aplikace bude používat intuitivní webové rozhraní. Nebude potřebovat znát detaily objednávkového procesu, stukturu zpráv v XML nebo funkčnost webových služeb.
 • Snadná integrace. Veškerá (*) činnost operátora může být automatizována a integrována do infrastruktury telekomunikační společnosti. Jakmile je integrován, systém vyžaduje pouze rutinní správu vykonávanou oddělením technické podpory. Možnosti integrace:
  • Ordering: NP Modul poskytuje interní rozhraní, které umožňuje přijímat objednávky z Vašeho orderingového systému. NP Modul může být rozšířen o plug-in(y), který(é) zpětně notifikují ordering (případně jiný systém) o stavu objednávky. Konfigurace plug-inů se provádí komfortně za běhu pomocí webového rozhraní v operátorské konzoli.
  • Wholesale: NP Modul může poskytnovat vnější rozhraní založené na webových službách pro Vaše partnery. Vaši partneři pak mohou využít těch samých služeb přenositelnosti čísla jako Vy bez dalšího vynaloženého úsilí.
  • Routing: NP Modul obsahuje lokální kopii databáze přenesených čísel. Na základě dat v ní uložených můžete konfugurovat směrování hovorů.
  • Výjimky: Dokumentované výjimky společně s volitenlnými plug-iny umožňují snadnou integraci s Vašimi fault-management systémy.
  • Reportování: Všemožné statistiky, data a trendy lze reportovat z lokální databáze, jelikož databáze uchovává všechny informace i po skončení objednávky.
 • Snadná správa objednávek. Objednávky jsou rozděleny do úloh z nichž každá má své termíny. Operátor snadno zjistí, kterým objednávkám brzy vyprší nejbližší termín.
 • Ukládá historii. Veškeré zaslané požadavky, zprávy a dávky jsou strukturovaně uloženy. Jakákoliv z informací v nich uložených je dohledatelná pomocí SQL dotazu.
 • Snadná správa operátorů. Veškeré úkony operátorů přes webové rozhraní jsou logovány s informacemi kdo, kdy a co provedl. Modul obsahuje čtyři role, které zpřístupňují operátorům pouze to, co má pro ně význam.

Pozn.(*) V současnosti RNPDB neposkytuje automatické rozhraní pro správu NPDB záznamů. Proto změny v RNPDBprozatím nejsou automatizovány.