Novinky

AuDAO verze 1.0 je venku. Nyní možnost stáhnout si standalone verzi. Více na audao.spoledge.com.
Spustili jsme nový samostatný web věnovaný nástroji AuDAO. Je dostupný na adrese audao.spoledge.com.
Aplikace Astrock pro iPhone se těší stále větší oblibě. I Vy si jej můžete stáhnout z App Store.

ADSL

Modul objednání (ADSL) plně implementuje objednávkový proces tak, jak požaduje specifikace Telefónica O2. S moduly NP a CPS sdílí stejné rozhraní a single sign on. Implementace procesů je však odlišná:

 • Proces obsahuje dva podprocesy – objednání služby ADSL a modemu formou samoinstalačního balíčku.
 • Snadná rozšiřitelnost novými procesy.
 • Žádná pracnost při rozšíření objednávky o nové produkty.
 • Snadná integrace. Veškerá činnost operátora může být automatizována a integrována do infrastruktury telekomunikační společnosti. Jakmile je integrován, systém vyžaduje pouze rutinní správu vykonávanou oddělením technické podpory. Možnosti integrace:
  • Ordering: ADSL Modul poskytuje interní rozhraní, které umožňuje přijímat objednávky z Vašeho orderingového systému. ADSL Modul může být rozšířen o plug-in(y), který(é) zpětně notifikují ordering (případně jiný systém) o stavu objednávky. Konfigurace plug-inů se provádí komfortně za běhu pomocí webového rozhraní v operátorské konzoli.
  • Wholesale: ADSL Modul může poskytnovat vnější rozhraní založené na webových službách pro Vaše partnery. Vaši partneři pak mohou využít těch samých služeb objednávky ADSL jako Vy bez dalšího vynaloženého úsilí.
  • Robustnost: I zpětné zprávy provisioning systému, které nechodí v definovaném pořadí, jsou správně vyhodnoceny.
  • Výjimky: Dokumentované výjimky společně s volitenlnými plug-iny umožňují snadnou integraci s Vašimi fault-management systémy.
  • Reportování: Všemožné statistiky, data a trendy lze reportovat z lokální databáze, jelikož databáze uchovává všechny informace i po skončení objednávky.
 • Ukládá historii. Veškeré zaslané požadavky, zprávy a dávky jsou strukturovaně uloženy. Jakákoliv z informací v nich uložených je dohledatelná pomocí SQL dotazu.
 • Snadná správa operátorů. Veškeré úkony operátorů přes webové rozhraní jsou logovány s informacemi kdo, kdy a co provedl. Modul obsahuje čtyři role, které zpřístupňují operátorům pouze to, co má pro ně význam.