Novinky

AuDAO verze 1.0 je venku. Nyní možnost stáhnout si standalone verzi. Více na audao.spoledge.com.
Spustili jsme nový samostatný web věnovaný nástroji AuDAO. Je dostupný na adrese audao.spoledge.com.
Aplikace Astrock pro iPhone se těší stále větší oblibě. I Vy si jej můžete stáhnout z App Store.

Technické informace

Integrační platforma je vyvinuta na standardu J2EE aplikačních serverů s SQL relační databází jako zdrojem dat. Integrační platforma je otestována jak pro vysoce výkonné systémy v konfiguraci BEA Weblogic aplikační server ve spojení s databází Oracle, tak pro nízkonákladové projekty v konfiguraci JBoss a MySQL. Výkonná konfigurace klade důraz na maximalizaci propustnosti transakcí, zatímco nízkonákladová stlačuje cenu díky open source technologiím na skutečné minimum. I tak se zachovává výborná propustnost a stabilita systému.

Hlavní technické parametry:

 • podpora asynchronní vícestavové komunikace. Narozdíl od synchronní komunikace, která okamžitě vyžaduje výsledek a při prodlevách může způsobit nedostupnost nebo dokonce selhání služby, asynchronní komunikace umožní déle trvající transakce provádět na pozadí jiných procesů. Podporované jsou jak asynchronní procesy na cílových systémech, tak notifikační zprávy iniciačnímu systému. Součástí komunikace nemusí být jen začátek a konec procesu ale i stavy informující o průběhu procesu. Integrační platforma samozřejmě podporuje i synchronní procesy, pokud situace vyžaduje okamžitou odezvu.
 • automatické / poloautomatické ovládání. Integrační platformu lze ovládat jak přímým napojením na ostatní systémy pomocí webových služeb, tak operátorskou kozolí (www stránky), nebo kombinací obojího.
 • vstup dat jak na začátku tak i v průběhu procesu. V případě asynchronní komunikace je možné předávat data jak na začátku procesu (např. vytvoření objednávky), tak až v jejím průběhu (např. dotažení kontaktní informace pouze v případě když se bude doručovat zásilka).
 • instantní (okamžitá) i dávková komunikace. Je možné zvolit, zda se příkazy pro cílové systémy budou zasílat okamžitě a bez zpoždění, anebo jestli budou skládány do dávek, které se posílají v daný okamžik (např. v 8hod ráno ve všední den).
 • více cílových systémů jednoho procesu. Je možné komunikovat ať už paralelně nebo sériově s více cílovými systémy v rámci jednoho procesu. Výsledné chování (čekání na proces, podmínečné spuštění apod.) závisí na konkrétní definici procesu.
 • automatické přeposílání při některých chybách. V některých případech, typicky výpadcích cílových systémů nebo transportní vrstvy k nim, je účelné automaticky přeposílat zprávy. Integrační platforma přeposílání podporuje. Je možné určit, v kterých případech má k přeposlání dojít (např. špatná konektivita) a ve kterých se má problém řešit administrativně (např. chybná data).
 • výstup z komunikace. Integrační platforma umožňuje snadno implementovat notifikační agenty, které mohou proaktivně informovat ostatní systémy o stavu procesu.
 • rozdělení procesu na tasky. Tam, kde se to ukáže jako účelné je možné rozdělit proces na menší podúlohy. To se hodí zejména při monitoringu nebo vstupech z operátorské konzole, protože činí proces přehlednější.
 • rozdělení procesu na podprocesy. Proces může definovat podprocesy, na kterých hlavní proces může, ale nemusí být závislý. Např. je možné paralelně zřizovat linku a zasílat zákazníkovi koncové zařízení. Tyto procesy spolu mohou nadále interagovat, např. proces zřizování linky je uknčen až ve chvíli, kdy je koncové zařízení úspěšně doručeno.
 • podpora paralelního běhu více procesů nad jedním účtem. V případech, kdy to okolní systémy umožňují, podporuje integrační platforma více paralelních procesů nad jedním účtem (více procesů nad více účty je samozřejmostí). Jde o příklady spouštění procesu storno uprostřed procesu zřizování, dvě nezávislé objednávky apod.
 • reporty nad průběhem procesu. Operátorské rozhraní může obsahovat jednoduché reporty, které poskytnou základní náhled nad stavy jednoduchých procesů. Pro komplikovanější reporty je výhodnější vyvinout oddělený nástroj, aby se zabránilo výkonnostním problémům v případech kdy business processing a dataminig využívají ty samé zdroje.
 • obě strany rozhraní. Integrační platforma umožnuje snadnou implementaci obou stran rozhraní, tedy i stranu cílových systémů. To se hodí obzvláště při implementaci a testování nových procesů, kdy lze posílat zprávy formou "loopbacku" na rozhraní, které zprávu přijme. Tímto způsobem lze odladit komunikaci ještě před započetím integračních testů.
 • podpora více uživatelů. Operátorská konzole podporuje paralelní přístup více operátorů, každý pod svým účtem. Práva operátorského účtu lze upřesnit přiřazením rolí. Samozřejmostí je logování a dohledatelnost každého zásahu přes operátorské rozhraní.